Kontakt

Social-Service

Social Service varetager en række opgaver på socialområdet, herunder:

Råd og vejledning 

Voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer og misbrugsproblemer kan få rådgivning og vejledning i Voksenafdelingen.

Formålet er at yde støtte og at forebygge en forværring af den enkeltes situation, samt at forbedre den enkeltes muligheder for social omgang og personlig udvikling.

Bo- og aktivitetstilbud

Er du selv eller en af dine pårørende psykisk syg, så har Social Service i Frederikssund Kommune en række tilbud. Det er bl.a. forskellige boligformer, aktivitetstilbud samt mulighed for støtte i hverdagen.

Frederikssund Kommune tilbyder også en række støtte- og botilbud til voksne udviklingshæmmede. 

Kontakt

Ønsker du flere oplysninger eller ønsker du at bestille tid til en samtale, er du velkommen til at ringe til Voksenafdelingen i Social Service tlf.  47 35 10 00.

Opgaver under Social Service:

 • Behandlingstilbud indenfor misbrugsområdet eller psykiatriområdet samt særlig indsats til borgere med andre sociale problemer
 • Indsatsen over for voksne med fysisk eller psykisk handicap
 • Frivilligt socialt arbejde
 • Botilbud til voksne med fysiske eller psykiske handicap
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Ledsagerordning
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Specialundervisning for voksne
 • Transportordninger til forskellige tilbud
 • Særlige rådgivningsopgaver over for handicappede
 • Misbrugsbehandling m.v.
 • Ansøgning og udbetaling af kontanthjælp
 • Særlige inindsats for pensionister og ikke-pensionter
 • Enkeltydelse
 • Ledighedsydelse
 • Kontrol af socialt bedrageri

Kommunen driver en række institutioner for såvel målgruppen af udviklingshæmmede samt psykiatrien, herunder:

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /