Kontakt

Profil

Handicap områdets opgave er at varetage driften af bofællesskaber, botilbud, dagtilbud, STU tilbud og klub, samt støttekontaktpersonordningen efter Servicelovens (SEL) § 85, 103, 104, 107 og 108 samt STU-loven.

Handicapområdet i Frederikssund Kommune er opdelt i flere forskellige områder. (Se mere i menuen til venstre under Tilbuddene)

Personalet på handicapområdet er primært pædagogisk personale, men på dagtilbuddene er der også værkstedsassistenter. Vi tilstræber, at personalet dækker et bredt kompetenceområde, så der sikres en så faglig og personlig indsats som muligt.

Personalet har særligt kompetencer indenfor de pædagogiske, sundhedsfaglige, værkstedsfaglige, neuropædagogiske og sansemotoriske områder.

Vi ønsker, at personalet har en høj faglighed og en god etik ud fra en teoretisk og erfaringsmæssig ekspertise i forhold til målgruppens behov.

Kalender

3. oktober - 12. december 2017
Opstart 3. oktober, herefter mødes vi hver tirsdag 14 – 15.30
Det er et gratis uvisiteret tilbud.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Handicap-Frederikssund