Kontakt

Visitation

Klintegården er et socialpsykiatrisk botilbud i Fredriksund Kommune. Sidder du som sagsbehandler med en borger, som du ønsker visiteret til Klintegården, kan du sende sagsakterne direkte til Klintegården på adressen:

Klintegården 
Att.: Forstander 
Lundebjergvej 80 
3600 Frederikssund

E-mailadresse til sikker post: sikkerpostsocialservice@frederikssund.dk

Til vurdering af, om borgeren matcher Klintegårdens målgruppe, har vi behov for en række oplysninger. Nedenstående liste beskriver de områder, der bør være belyst i sagsakterne:

 

Sociale forhold

 • Den aktuelle situation
 • Social historie
 • Aktuelt dagtilbud
 • domme

 

Funktionsniveau

 • Problemfrit (uden støtte)
 • Vejledning
 • Støtte
 • Fuld hjælp

 

Helbredsmæssige forhold

 • Diagnoser
 • Resumé af sygehistorie
 • Status vedr. helbredsforhold/handicap
 • Medicin
 • Aktuel behandling
 • Syn Hørelse
 • misbrugsproblemer

Vedlæg relevante udskrivningspapirer, helbredserklæringer, speciallægeerklæringer og neurologiske erklæringer.

Herudover vurderes det, om der i den konkrete situation er udviklingsmuligheder. Huskelisten kommer desuden ind på borgerens støttebehov og udviklingsmuligheder i forhold til ADL (almindelig daglig livsførelse), kost, helbred, psyke, færden uden for hjemmet og økonomi.

Nyheder

17. januar 2019
Har igen normale åbningstider

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Klintegaarden/Visitation